28 września 2011

Miasto nad wodą

Od lat wyznaję pogląd, że Gdańsk leży zarówno nad morzem, jak i nad Wisłą, jej odnogami i dopływami. W czasach współczesnych pogląd ten nie jest zbyt popularny. A jednak – miasto ma unikatowe w skali polskiej predyspozycje geograficzne, z których chyba chce, po latach przerwy, korzystać. Ale nie tylko Gdańsk stara się zauważać to, że leży nad wodą. Szczecin, Wrocław, Toruń, Bydgoszcz – też sobie przypominają o rzekach. Miejscowości nadmorskie siłą rzeczy starają się nie zapominać przynajmniej o plażach. Na Wiśle i Odrze odbywają się nie tylko doroczne flisy. Podejmowane są na tych rzekach próby uruchomienia transportu towarowego.

22 września w Szczecinie doszło do wydarzenia bez precedensu – stowarzyszenia miast i gmin znad Odry, Wisły i Bałtyku, przy udziale Ligi Morskiej i Rzecznej, podpisały porozumienie o współpracy. Wspólną wartością leżącą u podstaw wspólnego dokumentu jest chęć rozwoju z wykorzystaniem nadwodnego położenia. Są w porozumieniu wątki historyczne, jak nawiązanie do rzek jako podstawy dawnego bogactwa miast i regionów. Oraz wątki jak najbardziej współczesne, związane z wymianą doświadczeń w zabudowie terenów nad wodą (tzw. „waterfronts”) oraz w dziedzinie tak ważnej, jak transport łączący porty morskie z nadrzecznymi ośrodkami w głębi kraju.

Porozumienie zostało podpisane w 20 rocznicę powołania Związku Miast i Gmin Morskich, grupującego 33 samorządy z trzech województw nadmorskich. Związek nawiązuje do tradycji Związku Gospodarczego Miast Morskich, powołanego w 1946 roku z inicjatywy Eugeniusza Kwiatkowskiego, ówczesnego szefa odbudowy Wybrzeża ze zniszczeń wojny światowej. Tamten Związek (podobnie jak Kwiatkowski) okazał się niewygodny dla władzy centralnej i szybko został „skasowany” z mapy inicjatyw możliwych do zaakceptowania przez komunistów. Współcześnie ryzyk politycznych nie widać, większą rolę odgrywają braki finansowych możliwości realizacji wizji czy przedsięwzięć.

„Prapremiera” porozumienia Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Związku Miast Nadwiślańskich oraz Ligi Morskiej i Rzecznej miała miejsce dwa dni przed formalnym podpisaniem. Treść dokumentu ogłoszona została w Gdyni, w trakcie Powszechnego Zjazdu Ekonomistów, Menedżerów, Prawników i Historyków Morskich. Zjazd, odbywany podobnie jak rok wcześniej pod patronatem „Dziennika Bałtyckiego”, znów był miejscem wymiany idei związanych z morzem i rzekami. To w trakcie tego Zjazdu, przed rokiem, rozpoczęły swoje życie inicjatywy mieszczące się w haśle „morze i rzeki razem”. W efekcie, krok za krokiem, jesteśmy coraz bliżej wylansowania społecznych, samorządowych i biznesowych projektów morsko-rzecznych, które staną się podstawą zbudowania rządowej polityki dla transportu wodnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz