8 listopada 2011

Petr Forman o żegludze na Odrze

Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás velmi naléhavě ve věci TEN-T, řeky Odry a průplavu Dunaj-Odra-Labe.
    Jak asi víte, v novém návrhu Evropské komise nejsou tyto vodní cesty v TEN-T obsaženy. V současné době (asi během 2 týdnů) se bude tento nový návrh projednávat v jednotlivých státech Evropské unie, potom v národních parlamentech a nakonec pak v Evropské radě a Evropském parlamentu.
    Veškerá odborná veřejnost, rejdaři, svazy zaměstnavatelů a odborové svazy nesouhlasí s tím, že průplav Dunaj-Odra-Labe (a také řeka Odra) nejsou v TEN-T zařazeny.
    Dnes (4. 11.) jsme jednali s vedením ministerstva dopravy, a dosáhli jsme dohody, podle které bude naše ministerstvo návrh TEN-T v tomto bodě revidovat – pokud splníme některé podmínky:
a) Doložíme, že o průplav D-O-L má zájem Slovensko (tam budeme jednat)
b) Doložíme, že o řeku Odru a průplav D-O-L má zájem Polsko
c) Doložíme, že řeka Polsko nepřijalo rozhodnutí o tom, že řeka Odra bude ve III. třídě, ale že nadále platí, že řeka Odra bude alespoň ve IV. třídě vodních cest (podle AGN dokonce v V. třídě, ale pro TEN-T postačí IV. třída)
    Dnes jste zaslal dopis Vašeho pana ministra dopravy, který to potvrzuje, ale je již trochu starší (2008). Dostal jsem také texty z jednotlivých vojvodství. Tyto dokumenty použijeme, ale nejsou to texty od vlády.
    Velmi tedy prosím, pokud existují nějaké další užitečné dokumenty, abyste nám je zaslal. Pokud dosáhneme u nás pokrok, zašleme zase podobné dokumenty z České republiky pro Vás.
    Vím, že připravujete konferenci na 18. 11. s programem D-O-L, ale bojím se, že to už možná bude pozdě.
Velmi děkuji a srdečně zdravím
Petr Forman
członek delegacji czeskiej w Grupie Roboczej ds. Połączenia Dunaj - Odra - Łaba.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz