8 grudnia 2011

Paweł Adamowicz o radach dzielnic

Progam wyborczy Pawła Adamowicza, prezydenta miasta Gdańska: Wsparcie wyborów oraz codziennej pracy rad dzielnic i osiedli.

Komentuję:

Paweł Adamowicz:
Miasto aktywnie włączyło się w promocję wyborów do rad dzielnic i osiedli, zarówno poprzez kampanię informacyjną (plakaty, spoty radiowe) oraz spotkania pełnomocników z grupami inicjatywnymi.
Ja: W tygodniu przed wyborami (i w dniu wyborów) informacja o nich była na stronie www Gdańska schowana baaaaardzo głęboko...

Paweł Adamowicz:
W efekcie wyborów 8 maja ukonstytuowało się 27 rad jednostek pomocniczych, czyli ponad dwa razy więcej rad niż w poprzednich latach.
Ja: Szczera prawda

Paweł Adamowicz:
Po wyborach staramy się ułatwiać pracę nowym radnym. Pracownicy Urzędu Miejskiego podjęli się standaryzacji procesów związanych z obsługą rad jednostek i stworzenia katalogu usług dla rad osiedli i dzielnic.
Ja: Żart?

Paweł Adamowicz:
Dodatkowo zainicjowano proces przekazywania lokali na siedziby jednostek pomocniczych.
Ja: Siedziby pół roku po wyborach?

Paweł Adamowicz:
Powołano także zespół ds. jednostek pomocniczych, który zostaje zwoływany w celu rozwiązywania powstałych problemów.
Ja: Tajny?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz