2 stycznia 2014

Rihanna przedstawia: Chopin

Istnieje słowo, którego nie mogę sobie przypomnieć. Oznacza mniej więcej, że młodsze pokolenia mają swoje standardy i swoje know-how, bardziej użyteczne, niż wiedza pokolenia "starego". Że to rodzice muszą się uczyć od swoich dzieci, zaś "mądrość starszyzny" wyłącznie dezorganizuje możliwość sprawnego funkcjonowania młodych pokoleń. Poproście swoich dziadków, rodziców, wujów czy kogoś z poprzednich pokoleń, by w oparciu o swoje doświadczenie nauczyli Was posługiwać się komputerem. I trzymajcie się potem udzielonych Wam mądrych rad...
To zjawisko nowe w historii cywilizacji, która wcześniej rozwijała się w ramach hierarchii mistrz - czeladnik - uczeń.
Może ktoś zna to słowo?

A tytułem ilustracji - gwiazda współczesna wprowadza gwiazdę zapomnianą:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz